/Kontakt
Kontakt 2024-01-23T15:39:56+00:00

Dovozca pre Slovensko:
FELYMA spol. s r.o.
M. R. Štefánika 7845/53
960 01 Zvolen
IČO: 360 47 996
DIČ: 2020069656
IČ DPH: SK2020069656

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vl. č. 7074/S

Predajca pre Slovensko
Ennyma s.r.o.
Ľudmily Podjavorinskej 772/2,
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 55 895 611
DIČ: 2122122574

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vl. č. 47911/S

Tel./Fax: +421 45 5321 685
E-mail: felyma@felymalaser.sk

Marketing a predaj:

RNDr. Zdenka Zupková
Tel.: +421 905 920 240
E-mail: zupkova@felyma.sk

Miroslava Masnicová
E-mail: masnicova@felyma.sk

Mgr. Matúš Zupka
E-mail: zupka@ennyma.sk

Servis
Pavol Dvorščík

Tel.: +421 903 250 462
E-mail: dvorscik@felymalaser.sk

František Hropko
Tel.:+421 905 801 785
E-mail: hropko@felymalaser.sk