/Kontakt
Kontakt 2022-01-17T11:25:41+00:00

FELYMA spol. s r.o.
M. R. Štefánika 7845/53
960 01 Zvolen

IČO: 360 47 996
DIČ: 2020069656
IČ DPH: SK2020069656

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vl. č. 7074/S

Tel./Fax: +421 45 5321 685
E-mail: felyma@felymalaser.sk

Marketing a predaj:
František Hropko

Tel.:+421 905 801 785
E-mail: hropko@felymalaser.sk

Zuzana Lambert
Tel.: +421 908 573 008
E-mail: chladna@felymalaser.com

Servis
Pavol Dvorščík

Tel.: +421 903 250 462
E-mail: dvorscik@felymalaser.sk