/Vzdelávanie u nás
Vzdelávanie u nás 2021-04-06T17:44:00+00:00

Vzdelávacie aktivity nových profesionálnych používateľov značky INNOAESTHETICS.

V školskom roku 2017/2018 zrealizovala firma FELYMA spol. s.r.o Zvolen výhradný distribútor značky INNOAESTHETICS dve odborné vzdelávania v kozmetických salónoch pri SOŠ v odbore kozmetička.

Jedno bolo so zameraním odborného vzdelávania pedagogických zamestnancov- majsteriek odborného výcviku pri Strednej odbornej škole hotelových služieb a obchodu vo Zvolene vo výcvikovom stredisku odborného vzdelávania v Kozmetickom salóne ŠARM vo Zvolene.

Druhé vzdelávanie prebiehalo pri SOŠ Obchodu a služieb v Trenčíne, taktiež pre odborný pedagogický personál, ako aj študentky odboru kozmetička.

V oboch zariadeniach bolo odprezentované portfólio profesionálnej rady výrobkov značky INNOAESTHETICS, účastníčky mali možnosť zaškolenia sa do aplikačných protokolov spomínaných produktov, ako aj oboznámenia sa so zložením jednotlivých produktov INNO DERMA, INNO TDS, INNO EXFO a INNO SYSTEM určených pre profesionálne použitie v dermatologických ambulanciách, alebo kozmetických salónoch.

Firma Felyma spol. s.r.o Zvolen týmto ďakuje spomínaným účastníckym stranám a praje veľa spokojných zákazníkov ošetrených výrobkami značky INAOESTHETICS.