/Plexr
Plexr 2019-03-08T16:23:42+00:00

Plexr je plazmový generátor určený pre neablatívnu chirurgiu, ktorý spôsobil revolúciu v terapeutickom prístupe v dermatologickej a kozmetickej chirurgii. Vďaka tejto novej technológii je možné dosiahnuť rovnaké výsledky ako v tradičnej chirurgii, avšak bez nutnosti narkózy, ktorá pacienta nevystavuje zbytočným rizikám, pričom nezanecháva jazvy. PLEXR ionizuje plyny, ktoré sa vyskytujú v ovzduší medzi koncom tohto prístroja, resp. jeho tryskou, a ošetrovaným tkanivom, čím dochádza k tvorbe plazmy. Ošetrené tkanivo sublimuje a nedochádza k odovzdávaniu prebytočného tepla do okolitého tkaniva a teda ani k jeho poškodeniu.